Dziękujemy
Zgłoszenie zostało dodane.
Przepraszamy
Zgłoszenie nie zostało dodane.
Dodano do porównania
Szukaj samochodów po modelu, marce, nadwoziu:
informacje o serwisie
Regulamin serwisu Multisalon24
Regulamin serwisu

Niniejszy regulamin („Regulamin”) wydany został przez Santander Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kolorowa 8. (dalej Santander Leasing). Santander Leasing posługuje się adresem internetowym www.santanderleasing.pl oraz adresem poczty elektronicznej leasing24@santander.pl lub kontakt@santanderleasing.pl.

Regulamin określa warunki, na jakich Santander Leasing udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania z niniejszego serwisu internetowego, zwanego dalej „Serwisem” w tym z zawartych w nim treści lub narzędzi. W razie braku zgody na te warunki, korzystanie z Serwisu nie jest dopuszczalne.

1. Treści dostępne w Serwisie dostępne są dla wszystkich Użytkowników.

2. W Serwisie Santander Leasing udostępnia:

a) wybrane informacje o niektórych usługach Santander Leasing lub podmiotów współpracujących z Santander Leasing,

b) wybrane informacje finansowe,

c) narzędzia ułatwiające planowanie i komunikację (kalendarz, baza kontaktów),

d) okresowo narzędzia umożliwiające korzystanie z aktualnych promocji i akcji specjalnych Santander Leasing lub podmiotów współpracujących z Santander Leasing.

3. Korzystanie z Serwisu wymaga:

a) posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe,

b) włączenia obsługi plików typu cookie oraz javascript.

4. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.

5. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym Użytkownika instalowane są pliki cookie.

6. W określonych podstronach Serwisu, w ramach zamawianych przez Użytkowników ofert, Santander Leasing publikują formularze kontaktowe gromadzące dane osobowe. Zasady gromadzenia i wykorzystania danych osobowych określone są w Polityce przetwarzania danych osobowych oraz Polityce prywatności Serwisu.

7. Santander Leasing dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantują możliwości i efektywności korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

8. Korzystanie z Serwisu następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Santander Leasing.

9. Santander Leasing dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Serwisu.

10. Użytkownik Serwisu nie może przesyłać za jego pomocą treści o charakterze bezprawnym i ponosi pełną odpowiedzialność wobec Santander Leasing jak i osób trzecich za wszelkie treści przesłane do Santander Leasing.

11. Korzystanie z Serwisu oraz z zawartych w nich treści, narzędzi jest dozwolone wyłącznie w celach zgodnych z przeznaczeniem tych stron oraz z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie jest dozwolone ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez zgody Santander Leasing, niezależnie od ochrony zapewnianej przez przepisy prawa, w tym prawo autorskie.

12. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu i dostępnych treści, narzędzi można zgłaszać pisemnie na adres Santander Leasing, ustnie (w tym telefonicznie) lub w formie elektronicznej na adres reklamacje@santanderleasing.pl. Tryb rozpatrywania reklamacji składanych do Santander Leasing S.A. opisuje dokument Zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

13. Santander Leasing dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone w Serwisie były aktualne, dokładne oraz dostępne nieprzerwanie.

14. O zmianach Regulaminu Santander Leasing informują przez ogłoszenie nowego Regulaminu w Serwisie.

15. Santander Leasing mogą w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych w Serwisie, a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać oferowania zarówno niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi dostępnych w Serwisie. O wystąpieniu istotnych zmian, Santander Leasing poinformuje ogłoszeniem w Serwisie.

16. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

Do góry
Cookies
Pliki cookies przetwarzamy w celu rozpoznania Twoich preferencji i sposobu korzystania z naszych serwisów, by oferować produkty i usługi dopasowane do Twoich potrzeb.

Twoja zgoda na korzystanie z plików cookies jest dobrowolna i w każdej chwili możesz ją wycofać. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.
Cookies
Wymagane pliki cookie (zawsze aktywne)
Niezbędne pliki cookie zapewniają prawidłowe funkcjonowanie naszej witryny oraz korzystanie z dostępnych usług i funkcjonalności. Dotyczy to m.in. zapamiętania wybranych przez użytkownika ustawień użytkownika, np. w zakresie wyglądu strony internetowej. Bez tych plików witryna nie może działać prawidłowo.
Właściciel: Multisalon24
Funkcjonalne pliki cookie
Pliki cookies służące do rejestrowania zachowań użytkowników na stronie w celu poprawy jakości funkcjonowania witryny i usług, przy zachowaniu polityki prywatności i protokołów CSP - anonimizacja IP.
Właściciel: Santander Leasing, CUX
Analityczne pliki cookie
Pliki cookies służące do zbierania danych statystycznych na temat zachowań i cech anonimowych użytkowników witryny.
Właściciel: Santander Leasing, Google Analytics, Microsoft Clarity