Dziękujemy
Zgłoszenie zostało dodane.
Przepraszamy
Zgłoszenie nie zostało dodane.
Dodano do porównania
BAZA WIEDZY

Pierwszeństwo na rondzie

26 maj 2024
Pierwszeństwo na rondzie
Rondo to specyficzny rodzaj skrzyżowania. Wszystkie pojazdy poruszają się po okręgu wokół wyspy znajdującej się na środku. Rondo wymaga zachowania szczególnej ostrożności, gdyż w tym miejscu nietrudno o kolizję. Dowiedz się, kto ma pierwszeństwo na tym skrzyżowaniu. 

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym a rondo

Oficjalnie w kodeksie ruchu drogowego nie pojawia się definicja ronda. Używane jest natomiast pojęcie skrzyżowania o ruchu okrężnym. Co to oznacza według ustawodawcy? Zgodnie z §36., ust. 1. Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych pojazdy na takim skrzyżowaniu poruszają się dookoła wyspy lub placu zgodnie z kierunkami wskazanymi przez znaki. O zbliżaniu się do ronda informuje znak C-12 oraz A-8. Oba z nich wymagają wzmożonej czujności podczas pokonywania takiego skrzyżowania.

Jakie są rodzaje skrzyżowań o ruchu okrężnym?

Wyróżnia się trzy rodzaje skrzyżowań o ruchu okrężnym:

  • rondo jednopasmowe,
  • rondo wielopasmowe,
  • rondo turbinowe.

Pierwsze z nich jest najmniej skomplikowane. Ronda wielopasmowe wymagają natomiast zachowania szczególnej ostrożności, zarówno podczas wjazdu na skrzyżowanie, jak i w trakcie zmiany pasa oraz opuszczania go. Turbinowe są nazywane także bezkolizyjnymi, gdyż specjalne poziome oznakowanie wymusza konkretne zachowania kierowców, co znacząco zmniejsza ryzyko kolizji. 

Kto ma pierwszeństwo na rondzie? 

W wielu miejscach w całej Polsce i nie tylko można spotkać specyficzny rodzaj skrzyżowania, jakim jest rondo. Pierwszeństwo na nim określają przede wszystkim znaki. Jeśli przed nim znajduje się oznakowanie A-7 (czyli trójkąt), to oznacza, że niezbędne jest ustąpienie pierwszeństwa pojazdom, które już się na nim znajdują. 

Takie same zasady dotyczą motorniczych tramwajów, którzy zbliżają się do ronda oznakowanego A-7. Muszą przepuścić inne pojazdy, które już po nim jadą. 

Trzeba jednak pamiętać, że zasady te wyglądają inaczej w momencie opuszczania ronda przez tramwaj. Wtedy ma on pierwszeństwo, a inne pojazdy mają obowiązek go przepuścić. 

Małe rondo a pierwszeństwo – jak zachować się, gdy nie ma znaku A-7?

Sytuacja nieco komplikuje się, gdy na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym nie ma znaku A-7. Zastanawiasz się, kto ma pierwszeństwo na rondzie w takim przypadku? Należy kierować się zasadą prawej ręki. Pojazdy wjeżdżające na skrzyżowanie, w tym także tramwaje, mają pierwszeństwo, a kierowcy, którzy już się na nim znajdują, muszą je przepuścić. Jednak tego rodzaju ronda są w Polsce rzadkością. Zdecydowanie najczęściej spotkasz się z tymi, na których pierwszeństwo mają pojazdy poruszające się po nich. 

Turbinowe skrzyżowanie o ruchu okrężnym – jak się na nim zachować?

Ronda turbinowe po raz pierwszy pojawiły się w Holandii po koniec XX wieku. Szybko zyskały popularność także w innych krajach w Europie. Coraz częściej można je spotkać również w Polsce. Wyróżniają się one tym, że zewnętrzny oraz wewnętrzny pas nie przecinają się ze sobą. Oznacza to, że poruszając się po nich zgodnie z oznakowaniem poziomym, nie trzeba obawiać się o kolizję. 

Możesz także spotkać się z rondami półturbinowymi. W ich przypadku zewnętrzny pas jest przeznaczony tylko do zjazdu. Jeśli go zajmiesz, to musisz opuścić rondo przy najbliższej możliwej okazji. Z kolei jadąc wewnętrznymi pasami, trzeba przestrzegać zasad pierwszeństwa, takich samych, jak na innych skrzyżowaniach.

Dwupasmowe skrzyżowanie o ruchu okrężnym – kto ma pierwszeństwo? 

W przypadku takiego skrzyżowania trzeba zachować szczególną ostrożność, wykonując manewr, jakim jest wjazd na rondo. Pierwszeństwo wyznacza sygnalizacja świetlna, a następnie znaki poziome oraz pionowe. Kierując się nimi, z pewnością uda Ci się przejechać bez problemu.

W przypadku, gdy rondo ma znaki poziome określające, który pas ruchu należy do konkretnego zjazdu, należy zająć odpowiedni tor jazdy, który pozwoli bezkolizyjnie opuścić skrzyżowanie. Jeśli jednak nie ma takiego oznakowania, to należy kierować się zasadami:

  • jadąc w prawo, należy zająć skrajny prawy pas,
  • jadąc w lewo lub zawracając, należy zająć lewy pas, 
  • jadąc prosto, można wybrać lewy lub prawy pas.

Opuszczając skrzyżowanie, należy upewnić się, że można wykonać ten manewr bezpiecznie. 

Pierwszeństwo na rondzie a zmiana pasa

W przypadku konieczności zmiany pasa na rondzie stosuje się te same zasady, jak na innych rodzajach skrzyżowań. Przede wszystkim jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy pasy są przedzielone przerywaną linią. Jeśli jest ona ciągła, to taki manewr jest niezgodny z przepisami ruchu drogowego i grozi za niego mandat. 

Zanim zmienisz pas, włącz kierunkowskaz, aby zasygnalizować swój zamiar innym uczestnikom ruchu. Upewnij się także, że po torze, który planujesz zająć, nie porusza się już inny pojazd. Jeśli tak, to musisz mu ustąpić pierwszeństwa przejazdu.

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym a opuszczanie ronda 

Pamiętaj, że z ronda powinno się zjeżdżać z prawego pasa. Jeśli poruszasz się po wewnętrznym torze jazdy, to postaraj się go odpowiednio wcześniej zmienić. Może jednak zdarzyć się, że będziesz musiał zjechać ze skrzyżowania, nadal przebywając na lewym pasie. Kto ma pierwszeństwo na rondzie w takim przypadku? Pojazdy znajdujące się po prawej stronie. Możesz zjechać ze skrzyżowania dopiero wtedy, gdy na zewnętrznym torze jazdy nie będzie żadnego z nich. Taki manewr musisz poprzedzić włączeniem kierunkowskazu. 

Ruch okrężny na rondzie a zawracanie – jak wykonać ten manewr? 

Zawracanie na rondzie polega na jego objechaniu oraz zjechaniu ostatnim zjazdem ze skrzyżowania. Jeśli ma ono jeden pas, to sprawa jest bardzo prosta. Wystarczy, że będziesz kontynuować jazdę po okręgu aż do momentu, gdy znajdziesz się przy swoim zjeździe.

W przypadku ronda wielopasmowego możesz objechać je, pozostając na prawym pasie. Jednak najlepiej, abyś zajął wewnętrzny pas, a na przedostatnim zjeździe zmienił tor. Możesz to zrobić po uruchomieniu kierunkowskazu oraz upewnieniu się, że żaden pojazd nie zbliża się z prawej strony. 

Poruszanie się po rondzie a używanie kierunkowskazów 

Korzystanie z kierunkowskazów podczas jazdy po rondzie jest dość oczywiste, ale ich używanie przed wjazdem na to skrzyżowanie nie jest już takie proste. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego kierujący pojazdem musi zasygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu lub kierunku jazdy z odpowiednim wyprzedzeniem. Ale jak ta kwestia wygląda w przypadku ronda?

Jazda po skrzyżowaniu z ruchem okrężnym także wymaga włączania kierunkowskazów przy zmianie pasa lub kierunku. Pierwsza sytuacja dotyczy rond wielopasmowych, na których korzysta się z lewego lub prawego toru jazdy. Zmiana kierunku jazdy to nic innego, jak zjeżdżanie z ronda, kiedy to włącza się prawy kierunkowskaz. Niektórzy kierowcy korzystają z niego także przed wjazdem na skrzyżowanie, najczęściej po to, aby zasygnalizować chęć zjechania pierwszym zjazdem. Jednak włączanie kierunkowskazu przed rondem nie jest wymagane przepisami prawa. Sądy w Polsce już kilkukrotnie wydawały orzeczenia w tej sprawie. Podczas wjazdu na rondo nie zmienia się kierunku jazdy, dlatego nie trzeba sygnalizować tego manewru. Dopiero zmiana pasa lub zjazd ze skrzyżowania tego wymagają. 

Jazda po rondzie a najczęściej popełniane błędy 

Jednym z najczęściej powtarzających się błędów popełnianych przez kierowców jest niesygnalizowanie zjazdu z ronda. Pozostali uczestnicy ruchu nie są w stanie przewidzieć tego manewru, co może skończyć się kolizją, zwłaszcza gdy pojazd opuszczający skrzyżowanie zatrzyma się przed zjazdem np. w celu przepuszczenia pieszego na pasach.

Innym błędem, który także prowadzi do wypadków i kolizji, jest wymuszanie pierwszeństwa podczas opuszczania ronda. Dotyczy to pojazdów poruszających się lewym pasem. Muszą one przepuścić te, które jadą prawym zewnętrznym torem jazdy, a dopiero wtedy bezpiecznie opuścić skrzyżowanie. 

Ronda są umieszczane w miejscach, gdzie niezbędne jest zapewnienie płynności ruchu. Wyróżniają się one dużą przepustowością i pozwalają ograniczać powstawanie korków na newralgicznych odcinkach dróg. Jednocześnie są to skrzyżowania, do których bardzo często dochodzi do kolizji i wypadków, dlatego należy na nich zachować szczególną ostrożność.  

Zobacz podobne artykuły