Dziękujemy
Zgłoszenie zostało dodane.
Przepraszamy
Zgłoszenie nie zostało dodane.
Dodano do porównania
BAZA WIEDZY

Cesja leasingu - jak sprzedać, przejąć lud odstąpić samochód w leasingu?

09 czerwiec 2023
Cesja leasingu - jak sprzedać, przejąć lud odstąpić samochód w leasingu?
W sieci można znaleźć wiele ogłoszeń sprzedaży samochodów i motocykli, które zostały nabyte w leasingu. Transakcje polegające na przejęciu leasingu wraz z pojazdem lub innym środkiem trwałym mogą okazać się atrakcyjną propozycją dla wielu przedsiębiorców szukających używanych krajowych pojazdów w atrakcyjnej cenie.

Rynek wtórny samochodów i motocykli w wieku poniżej standardowego okresu finansowania jest dość ograniczony. Większość nowych pojazdów w kraju nabywają firmy lub przedsiębiorcy, którzy z różnych względów korzystają właśnie z finansowania w formie leasingu. Przejęcie lub odkupienie leasingowanego pojazdu to często trafiony wybór idealnego egzemplarza z udokumentowaną historią i przebiegiem, ale zdarzają się też ogłoszenia typu „oddam leasing bez odstępnego”.

Co to jest cesja leasingu?

Termin cesja oznacza rodzaj umowy cywilnoprawnej umożliwiający zmianę wierzyciela. Umowy cesji reguluje Kodeks cywilny. W przypadku umów leasingowych cesja oznacza zazwyczaj zmianę korzystającego z przedmiotu leasingu. Możliwość zmiany korzystającego umożliwia odstąpienie przedmiotu leasingu osobie fizycznej lub prawnej wskazanej przez aktualnego leasingobiorcę.

Zmiana leasingobiorcy (użytkownika przedmiotu leasingu) może zostać przeprowadzona na wniosek korzystającego (aktualnego leasingobiorcy). Złożenie wniosku tego typu zazwyczaj wiąże się z opłatami, których wartość jest określona w tabeli opłat i prowizji stanowiącej załącznik do ogólnych warunków umowy leasingowej. Leasingodawca może pobrać opłatę za rozpatrzenie wniosku oraz za faktyczną zmianę użytkownika.

Wniosek jest badany przez leasingodawcę pod względem formalnym. Weryfikowana jest też zdolność do obsługi zadłużenia przez osobę lub podmiot wskazany we wniosku. W większości przypadków firmy leasingowe stosują takie same warunki i procedury jak przy zawieraniu nowych umów. Osoba wskazana przez użytkownika jako podmiot, który chce kontynuować umowę, może więc skorzystać z procedur uproszczonych, o ile w danym przypadku są przewidziane.

Zmiana korzystającego (cesja leasingu) może umożliwić:

  • odstąpienie leasingu w przypadku problemów z regulowaniem bieżących zobowiązań,
  • przekazanie leasingu osobie fizycznej w celu odkupu na cele prywatne,
  • sprzedaż samochodu lub motocykla wraz z finansowaniem osobie trzeciej.

Cesja leasingu z odstępnym, czyli sprzedaż samochodu z umową leasingową

Na portalach ogłoszeniowych pojawia się coraz więcej ogłoszeń oferujących sprzedaż samochodu lub motocykla z umową leasingową. Ogłoszenia typu – odstąpię leasing lub cesja leasingu – są dostępne we wszystkich kategoriach. W ten sposób przedsiębiorcy oferują swoje samochody osobowe, motocykle oraz pojazdy ciężarowe i maszyny.

Leasingobiorca oferujący odstąpienie swojej umowy (cesję leasingu) zazwyczaj oczekuje z tego tytułu wynagrodzenia, które zrekompensuje różnicę między sumą opłat jaka pozostała do spłaty a rynkową wartością przedmiotu leasingu. Wartość wynagrodzenia (odstępnego) można oczywiście negocjować. Warto brać przy tym pod uwagę koszt zmiany korzystającego, który do opłat ponoszonych już przez nowego użytkownika doliczy leasingodawca.

Aby przejąć leasing, trzeba złożyć wniosek leasingowy z wszystkimi wymaganymi danymi. W odpowiedzi na złożony wniosek leasing wskaże jakich dokumentów potrzebuje do oceny zdolności leasingowej osoby lub podmiotu wskazanego we wniosku. Leasingodawca może postawić pewne warunki w kwestii warunków finansowych nowej umowy, może chodzić o zachowanie minimalnego okresu umowy lub ponowną kalkulację wartości końcowej przedmiotu leasingu.

Kiedy warto pomyśleć o cesji bez odstępnego?

Cesja bez odstępnego może być dobrym rozwiązaniem, kiedy trudno znaleźć osobę zainteresowaną przejęciem leasingu za odstępnym. Może okazać się dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy nie zamierzają wykupować przedmiotu leasingu i chcą szybciej zakończyć swoją umowę. Cesję bez odstępnego można zastosować także w celu wskazania innego podmiotu zainteresowanego użytkowaniem i ostatecznym wykupieniem przedmiotu leasingu.

Jak złożyć wniosek o cesję leasingu?

Aby przekazać leasing, trzeba złożyć wniosek o zmianę korzystającego. We wniosku należy podać dane przedsiębiorcy lub konsumenta, którego aktualny leasingobiorca chce wskazać jako nowego użytkownika. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o zmianę korzystającego leasingodawca może zażądać dokumentów finansowych przejmującego leasing, aby określić jego zdolność finansową. Osoba lub firma przejmująca leasing jest weryfikowana tak jak przy zawieraniu nowej umowy.

Jak księgować odstępne?

Po akceptacji wniosku o przejęcie leasingu może zostać podpisana umowa z nowym użytkownikiem. Warto pamiętać, że ewentualne odstępne i jego wartość to oddzielna umowa między przekazującym i przejmującym leasing. Strony rozliczają się zazwyczaj na podstawie FV (faktury VAT), która dla przedsiębiorcy odstępującego leasing stanowi przychód, a dla przejmującego jest kosztem. W przypadku braku odstępnego podpisuje się jedynie umowę zmiany korzystającego.

Kiedy można złożyć wniosek o zmianę korzystającego?

Wniosek o zmianę korzystającego można złożyć w dowolnym momencie trwania umowy. Wystarczy wysłać go do firmy leasingowej na wskazany w dokumentach adres. W przypadku zmiany korzystającego pod koniec umowy trzeba zadbać o to, aby wniosek został złożony na tyle wcześnie, aby leasingodawca zdążył się do niego ustosunkować, zweryfikować zdolność kredytową nowego użytkownika oraz uzgodnić z nim optymalny harmonogram spłaty leasingu. Optymalny termin w przypadku kończących się umów to przynajmniej dwa miesiące przed zakończeniem umowy.

Jak sprawdzić, czy oferta na cesję leasingu samochodu, czy motocykla się opłaca?

Ocena czy oferta przejęcia leasingu na interesujący nas pojazd jest opłacalna, wymaga przeprowadzenia wstępnej kalkulacji. Trzeba uwzględnić wartość odstępnego, sumę rat pozostałych do spłaty i określić koszt transakcji. Dobrze jest też zastanowić się, czy jest możliwe, że w przyszłości raty leasingowe będą rosły, jeśli tak to może okazać się to dobrym argumentem do negocjowania wartości odstępnego. W kalkulacji warto zwrócić uwagę na:

  • odstępne za cesję leasingu na samochód lub motocykl – to wynagrodzenie dla odstępującego leasing, które ma zrekompensować poniesione do tej pory koszty,
  • wartość raty i liczba rat pozostałych do spłaty – to informacje, które pozwalają oszacować, ile będzie kosztować leasing samochodu i jak długo trzeba będzie go spłacać,
  • wartość wykupu – ostatnia rata lub rata wykupu to kwota, którą trzeba zapłacić, aby stać się właścicielem pojazdu, który jest leasingowany,
  • oprocentowanie leasingu – większość umów jest zawierana przy oprocentowaniu zmiennym. Oznacza to możliwość zmiany wysokości rat leasingowych w czasie trwania umowy.

Oprócz parametrów umowy do przejęcia trzeba uwzględnić jeszcze koszt transakcji. Leasing pobiera opłaty za rozpatrzenie wniosku o zmianę leasingobiorcy oraz opłatę za faktyczną zmianę korzystającego. Warto pamiętać, że po złożeniu wniosku leasing może wprowadzić pewne zmiany do pierwotnej kalkulacji. Przejmujący leasing także może wnioskować o modyfikację warunków umowy w określonym zakresie.

Odstępne za cesję leasingu

Wartość odstępnego za cesję leasingu zazwyczaj ma zrekompensować poniesione przez aktualnego leasingobiorcę koszty i wyrównuje sumę opłat pozostałych do spłaty i wykupienia przedmiotu leasingu do wysokości jego aktualnej wartości rynkowej. Kwotę odstępnego można oczywiście negocjować. Przejmujący leasing opłaca odstępne na podstawie faktury VAT wystawianej przez aktualnego leasingobiorcę. Wartość odstępnego nie jest uwzględniana w ostatecznej kalkulacji umowy, którą firma leasingowa zaproponuje lub uzgodni z przejmującym leasing.

Wartość rat i liczba rat pozostałych do spłaty

Wartość rat i ich liczba, jaka pozostała do spłaty, to najprostszy sposób na obliczenie ile przejęcie leasingu będzie kosztować nowego leasingobiorcę. Kalkulując koszt, trzeba brać pod uwagę, że większość umów jest zawierana ze zmiennym oprocentowaniem. Oznacza to, że wartość raty z umowy może różnić się od aktualnie wyliczanej wartości na podstawie bieżących wskaźników – głównie stóp procentowych. Negocjując przejęcie umowy z oprocentowaniem zmiennym, warto brać pod uwagę możliwość zmiany wysokości stóp i wartości rat w przyszłości.

Wartość wykupu

Ostatnia rata, którą określa się też jako ratę wykupu, może mieć znaczną wartość. Dzięki ustalaniu raty wykupu na najwyższym możliwym poziomie można nieco obniżyć wartość miesięcznych rat. Opłacenie faktury za ratę wykupu jest warunkiem nabycia przedmiotu leasingu na własność. Wykup jest więc ważnym elementem, który należy uwzględnić podczas wstępnej kalkulacji kosztu leasingu oferowanego do przejęcia.

Oprocentowanie leasingu

Jak pisaliśmy wcześniej, większość umów leasingowych jest zawieranych ze zmiennym oprocentowaniem. Oznacza to, że wraz ze zmianą stóp procentowych zmienia się realny koszt leasingu i wartość rat. W ostatnim czasie obserwowaliśmy efekt kilkukrotnego podnoszenia stóp procentowych i jego wpływ na obsługiwane umowy kredytowe i leasingowe. W większości przypadków rata leasingu wyraźnie wzrosła w porównaniu do wartości, przy której leasingobiorca podpisywał umowę leasingu. Decydując się na kontynuowanie umowy ze zmiennym oprocentowaniem, trzeba brać pod uwagę, że wysokość rat może się zmieniać w czasie trwania umowy.

Wstępna ocena oferty na cesję leasingu

W celu wstępnej oceny oferty wystarczy obliczyć koszt leasingu, sumując opłaty wynikające z kontynuowania umowy do przejęcia. Koszt leasingu trzeba skorygować o opłaty manipulacyjne związane ze zmianą korzystającego z przedmiotu leasingu (leasingobiorcy) oraz wartość odstępnego, tak oszacowana wartość pojazdu w większości przypadków wystarcza do podjęcia decyzji, czy dana oferta jest atrakcyjna.

Aby przejąć leasing, trzeba przejść weryfikację kondycji finansowej. W tym celu należy złożyć wniosek leasingowy. Wniosek z danymi przejmującego leasing może złożyć aktualny leasingobiorca wraz z wnioskiem o zgodę na zmianę korzystającego. Po złożeniu wniosku leasing może poprosić przejmującego umowę o dodatkowe dokumenty. Kondycja finansowa osób i podmiotów przejmujących leasing jest oceniana na takich samych zasadach, jak robi się to w przypadku nowych umów.

Warto pamiętać, że w celu zawarcia umowy z nowym leasingobiorcą konieczna może okazać się rekalkulacja leasingu. Leasing zaproponuje osobie zainteresowanej przejęciem umowy harmonogram spłat, który może różnić się od bieżącego. Warto zapytać przedstawiciela leasingu o symulację obniżającą wysokość rat. Może okazać się, że firma leasingowa będzie mogła zaproponować lepsze warunki – lepiej dopasowane do potrzeb nowego leasingobiorcy. Po uzgodnieniu warunków można podpisać umowę i rozpocząć użytkowanie pojazdu.

Odliczanie rat za przejęty leasing

Kalkulując korzyść podatkową z tytułu możliwości odliczania od podatku wartości rat leasingowych, trzeba brać pod uwagę obowiązujący limit odliczenia. W przypadku pojazdów o wartości nieprzekraczającej tego limitu można odliczać kolejne raty i uwzględnić to w ogólnym koszcie finansowania. W przypadku pojazdów o większej wartości sprawa jest bardziej skomplikowana. Podczas kalkulowania kosztu finansowania trzeba uwzględnić ograniczenia w możliwości odliczania rat. Aby dokładnie wyliczyć korzyść podatkową, trzeba przeprowadzić stosowną kalkulację. Może w tym pomóc księgowy lub doradca podatkowy, z którym współpracuje przedsiębiorca.

Kto płaci za wniosek o zmianę leasingobiorcy?

Wniosek o zmianę leasingobiorcy (korzystającego z przedmiotu leasingu) może złożyć jedynie leasingobiorca. Opłata za rozpatrzenie wniosku może wynosić kilkaset złotych. Informacje na temat opłaty za wniosek o zmianę korzystającego można znaleźć w tabeli opłat i prowizji. Co ważne, opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę korzystającego jest pobierana, gdy nie dojdzie do faktycznej zmiany korzystającego (leasingobiorcy) po złożeniu wniosku. W takim przypadku opłatą za złożenie wniosku o zmianę jest obciążany aktualny leasingobiorca.

Ile wynosi opłata za zmianę korzystającego?

Gdy dochodzi do zmiany korzystającego, odstępujący leasing jest zazwyczaj zwolniony z opłaty za rozpatrzenie wniosku o zmianę leasingobiorcy. Nowy korzystający (przejmujący leasing) ponosi opłatę za zmianę korzystającego. Jest ona obliczana na podstawie wartości zadłużenia pozostałego do spłaty. Większość firm leasingowych określa minimalną wartość opłaty za zmianę leasingobiorcy. Wartość opłaty zależy więc od wartości przedmiotu leasingu i okresu, jaki pozostał do spłaty.

Podsumowując, cesja leasingu może okazać się dobrym sposobem na nabycie dobrego krajowego pojazdu z rynku wtórnego. Transakcja z przejęciem leasingu może wydawać się skomplikowana, ale w gruncie rzeczy nie odbiega od postępowania nabycia pojazdu z finansowaniem w formie leasingu. Zanim dojdzie do podpisania umowy z nowym korzystającym (leasingobiorcą), firma leasingowa ponownie kalkuluje harmonogram spłat. Jednocześnie przejmujący leasing zyskuje pewne możliwości modyfikowania harmonogramu i m.in. wysokości miesięcznych rat. Oznacza to, że przejęcie leasingu może okazać się nie tylko sposobem na znalezienie dobrego samochodu czy motocykla, ale też dopasowanej do potrzeb przejmującego formy finansowania. Więcej informacji na ten temat można uzyskać podczas konsultacji z firmą udzielającą finansowania

Zobacz podobne artykuły
Używamy plików cookie
Możemy je zamieścić w celu analizy danych dotyczących odwiedzających, ulepszenia naszej strony internetowej, pokazania spersonalizowanych treści i zapewnienia Państwu wspaniałego doświadczenia na stronie internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy, otwórz ustawienia.
Ustawienia prywatności
Ustawienia
Ciasteczka
Polityka ciasteczek
Te pliki cookie są wymagane dla dobrej funkcjonalności naszej strony internetowej i nie mogą być wyłączone w naszym systemie.
Zazwyczaj te pliki cookie są ustawiane przez Państwa działania w zapytaniach o nasze usługi. Przykładem takich działań jest logowanie, wypełnianie formularzy lub ustawianie preferencji prywatności. Możliwe jest zablokowanie tych plików cookie przez przeglądarkę użytkownika, ale niektóre części naszej strony internetowej mogą nie działać prawidłowo, gdy są one zablokowane.

Współdzielone z:
Multisalon24
Używamy tych plików cookie do dostarczania informacji statystycznych na temat naszej strony internetowej - są one wykorzystywane do pomiaru i poprawy wydajności.
Kategoria ta znana jest również pod nazwą Analytics. Działania takie jak liczenie wizyt na stronie, prędkość ładowania strony, współczynnik odbicia i technologie wykorzystywane do uzyskania dostępu do naszej strony są uwzględnione w tej kategorii.
Używamy tych plików cookie w celu zwiększenia funkcjonalności i umożliwienia personalizacji, takiej jak czaty na żywo, filmy wideo i korzystanie z mediów społecznościowych.
Kategoria ta znana jest również pod nazwą Analytics. Działania takie jak liczenie wizyt na stronie, prędkość ładowania strony, współczynnik odbicia i technologie wykorzystywane do uzyskania dostępu do naszej strony są uwzględnione w tej kategorii.
Te pliki cookie są ustawiane przez naszych partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej.
Te pliki cookie mogą być wykorzystywane przez firmy trzecie do stworzenia podstawowego profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach internetowych. Identyfikują one przeglądarkę i urządzenie użytkownika. Jeśli zdecydujesz się na odrzucenie tych plików cookie,