Dziękujemy
Zgłoszenie zostało dodane.
Przepraszamy
Zgłoszenie nie zostało dodane.
Dodano do porównania
BAZA WIEDZY

Leasing na ryczałcie w 2024. Dlaczego warto?

04 styczeń 2024
Leasing na ryczałcie w 2024. Dlaczego warto?
Leasing jest jedną z częściej wybieranych form finansowania nabycia samochodów osobowych i innych środków trwałych. Atrakcyjne warunki, usługi dodatkowe oraz możliwość elastycznego modelowania harmonogramu spłat zachęcają szukających finansowania na zakup wybranych środków trwałych. Z leasingu równie chętnie korzystają przedsiębiorcy na ryczałcie, jak i rozliczający się na zasadach ogólnych.

Zakup samochodu na firmę na ryczałcie – co trzeba wiedzieć?

Ryczałt to forma opodatkowania, która pozwala znacznie obniżyć wartość podatku dochodowego przedsiębiorcom prowadzącym określony rodzaj działalności. Można uznać ją za formę optymalizacji podatkowej dostępną dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, która ma zapewnić im więcej środków do dyspozycji. Trzeba jednak brać pod uwagę, że korzystanie z niskiej stawki PIT powoduje, że od podstawy do opodatkowania podatkiem dochodowym nie można odliczać kosztów.

Taki model biznesowy okazuje się skuteczny i jest wybierany przez przedsiębiorców, którzy prowadząc taką samą działalność, płaciliby większe podatki, rozliczając się na zasadach ogólnych, nawet odliczając od podatku ponoszone koszty. Przypomnijmy, że przedsiębiorca może zmieniać formę opodatkowania w trakcie prowadzenia działalności, jeżeli okazałoby się to korzystnym rozwiązaniem. W ten sam sposób należy podejść do wyboru formy finansowania nabycia nowego pojazdu. Często okazuje się, że leasing i możliwość elastycznego modyfikowania harmonogramu spłat jest najlepszą dostępną ofertą.

 • Kupno samochodu na firmę jednoosobową na ryczałcie – może okazać się optymalnym rozwiązaniem, nawet dla ryczałtowców, którzy nie są płatnikami podatku VAT. Wystarczy sprawdzić ofertę i symulację harmonogramu z różnymi wartościami opłaty wstępnej i wykupu.
 • Czy na ryczałcie można odliczyć paliwo – na ryczałcie nie ma możliwości pomniejszania podstawy do opodatkowania podatkiem PIT. Płatnicy VAT, w tym VAT-owcy na ryczałcie mogą odliczać VAT. W przypadku samochodów osobowych zasady odliczania podatku VAT przewidują ograniczenia w odliczaniu zapłaconego podatku od wartości dodanej.
 • Czy na ryczałcie można odliczyć VAT – można, jeżeli przedsiębiorca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

Czy na ryczałcie można odliczać VAT?

Przedsiębiorcy na ryczałcie mogą skorzystać z różnych form finansowania środków trwałych, w tym z leasingu operacyjnego, który jest jedną z częściej wybieranych metod finansowania nabycia maszyn i pojazdów, w tym firmowych samochodów osobowych. Ryczałtowcy, którzy nie są płatnikami VAT co do zasady nie mogą odliczać nadpłaconego VAT-u, chyba że zarejestrują się jako czynny podatnik VAT.

 • Kto musi zarejestrować się jako podatnik VAT – warto wiedzieć, że po osiągnięciu pewnego poziomu przychodów w skali roku, trzeba zarejestrować się jako podatnik VAT.
 • Czy można dobrowolnie zarejestrować się jako podatnik VAT – przedsiębiorcy, którzy uważają, że rejestracja jako podatnik VAT może być dla nich korzystna, a nie przekraczają poziomu przychodów określanych jako próg zwolnienia podmiotowego, mogą zarejestrować się jako płatnik VAT dobrowolnie w dowolnym momencie.
 • Co może odliczać płatnik VAT na ryczałcie – po zarejestrowaniu się jako płatnik VAT nie tylko trzeba naliczać podatek od oferowanych usług i produktów objętych tym podatkiem, ale można też odliczać wartość VAT-u nadpłaconego z tytułu ponoszonych kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kiedy trzeba zarejestrować się jako podatnik VAT?

Każdy przedsiębiorca oferujący na rynku produkty i usługi objęte podatkiem VAT po osiągnięciu określonego progu przychodów jest zobowiązany do zarejestrowania się jako podatnik VAT. Rejestracja jako podatnik VAT powoduje konieczność naliczania podatku VAT od wartości oferowanych usług i odprowadzania go do właściwego Urzędu Skarbowego.

Podmioty (firmy) oferujące produkty objęte VATem są zobowiązane do rejestracji jako płatnik, gdy wartość sprzedaży przekracza próg 200 000 złotych w skali roku. Jeżeli wartość sprzedaży w danym roku zbliża się do progu zwolnienia podmiotowego, to przedsiębiorca jest zobowiązany do zarejestrowania się, zanim dokona sprzedaży, która spowoduje przekroczenie tego progu.

W przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w bieżącym roku podatkowym, wartość progu zwolnienia podmiotowego przysługującego w pierwszym roku prowadzenia działalności oblicza się proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do końca roku. Do obliczeń przyjmuje się, że rok podatkowy liczy 365 dni.

Czy można dobrowolnie zarejestrować się jako podatnik VAT?

Jak wspomnieliśmy wyżej, podatnicy o przychodach do 200 000 zł, oferujący produkty i usługi objęte podatkiem VAT, mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Zwolnienie podmiotowe oznacza, że firma nieprzekraczająca w skali roku określonego wyżej progu przychodów, może nie rejestrować się jako podatnik VAT.

Oznacza to, że nie muszą naliczać podatku VAT od swoich usług i rozliczać go w Urzędzie Skarbowym. Dla wielu przedsiębiorców okazuje się to sporym ułatwieniem. Pozwala też ograniczyć koszty obsługi księgowej. Jednak w pewnych okolicznościach może okazać się, że rejestracja jako podatnik VAT przynosi znaczne korzyści podatkowe. W takim przypadku przedsiębiorca może dobrowolnie zarejestrować się jako podatnik VAT.

Zasady odliczenia VAT w przypadku leasingu samochodu osobowego

Rozważając finansowanie zakupu samochodu osobowego na firmę na ryczałcie, warto wiedzieć, jakie zasady regulują możliwość odliczania VAT-u w przypadku kosztów związanych z finansowaniem i eksploatacją firmowego pojazdu osobowego. Okazuje się, że w sytuacji, gdy samochód jest użytkowany także do celów innych niż firmowe, można odliczyć jedynie część podatku VAT.

Gdy pojazd jest używany wyłącznie do celów firmowych, można zgłosić go we właściwym Urzędzie Skarbowym i prowadzić stosowną ewidencję, na podstawie której można uzasadnić odliczenia całego VAT-u generowanego przez koszty posiadania i eksploatacji samochodu osobowego. To złożona procedura. W zdecydowanej większości przedsiębiorcy kupujący na firmę samochody osobowe korzystają z prostszej, która pozwala odliczyć 50% wartości podatku VAT od ponoszonych kosztów.

Co może odliczać vatowiec na ryczałcie od faktur za samochód osobowy?

Większość vatowców rozliczających podatek VAT od faktur za firmowy samochód osobowy może odliczać jedynie 50% naliczonego podatku. Korzyść zależy więc od skali ponoszonych kosztów, w tym od wartości opłat miesięcznych i wydatków na paliwo, serwis oraz akcesoria i usługi kupowane w związku z użytkowaniem samochodu osobowego.

Co może odliczyć vatowiec na ryczałcie? Może odliczyć połowę zapłaconego podatku VAT i zmniejszyć w ten sposób wartość podatku odprowadzanego do Urzędu Skarbowego.

 • VAT od opłaty wstępnej – opłata wstępna to zazwyczaj kilka do kilkunastu procent wartości pojazdu. 50% VAT-u od opłaty wstępnej może okazać się sporą oszczędnością.
 • VAT od rat leasingowych – wysokość comiesięcznych rat to stały koszt, który można pomniejszyć o połowę wartości VAT-u naliczanego do każdej raty.
 • VAT od wykupu – zakończenie leasingu wymaga podjęcia decyzji o tym, czy warto wykupić użytkowany pojazd. Wielu użytkowników ustala wartość wykupu na wysokim poziomie, aby obniżyć raty miesięczne. Od FV (faktury VAT) za wykup także można odliczyć 50% wartości naliczonego nią podatku VAT.
 • VAT od usług serwisowych – w trakcie użytkowania pojazdu ponosi się koszty związane z bieżącym serwisowaniem i naprawami. Od tych kosztów także można odliczyć 50% podatku VAT.
 • VAT od paliwa – wydatki na paliwo chyba najlepiej przemawiają do świadomości użytkowników nowych pojazdów. Przy znacznych przebiegach możliwość odliczenia połowy VAT-u od faktur za paliwo może okazać się sporą korzyścią.

Kalkulując potencjalne korzyści, jakie może przynieść odliczenie podatku VAT na ryczałcie, trzeba pamiętać o tym, że aby z takiej możliwości skorzystać, konieczne jest zarejestrowanie się jako czynny podatnik VAT. Poza tym wartość przychodów i naliczonego od nich podatku VAT musi pozwolić na odliczenie podatku zapłaconego z tytułu ponoszonych kosztów.

Jak sprawdzić, czy leasing na ryczałcie się opłaca?

Leasing to popularna forma finansowania nabycia środków trwałych. Ma wiele zalet. Jedną z ważniejszych wydaje się uproszczona procedura weryfikacji. Jest to możliwe m.in. dzięki zabezpieczeniu umowy na przedmiocie leasingu, który w przypadku leasingu operacyjnego do momentu wykupu (spłaty leasingu) stanowi własność leasingodawcy. To z kolei upraszcza w pewnym zakresie użytkowanie samochodu. Leasingobiorca nie musi rejestrować pojazdu i tracić czasu w urzędach. Wielu leasingodawców ułatwia zakup i rozliczenie ubezpieczenia w racie leasingowej, ale jest możliwość na zawarcie umowy indywidualnej wynegocjowanej z towarzystwem ubezpieczeniowym przez leasingobiorcę. W takim przypadku ubezpieczenie jest opłacane oddzielną opłatą. Okazuje się, że dla wielu zabieganych przedsiębiorców to wygodne rozwiązanie, które gwarantuje, że w natłoku codziennych spraw wszystkie formalności zostaną na pewno załatwione.

Jak sprawdzić, czy leasing dla przedsiębiorcy na ryczałcie rzeczywiście jest najlepszą formą finansowania? Trzeba wykonać kalkulację, która pozwoli porównać ofertę leasingu z kosztami, jakie generuje alternatywna forma finansowania. W naszej firmie taką symulację można przeprowadzić wraz z doradcą, który chętnie przygotuje ofertę finansowania w formie leasingu i pożyczki, z której też może skorzystać przedsiębiorca na ryczałcie. Trzeba przy tym pamiętać, że sam koszt finansowania to nie wszystko. Pod uwagę warto wziąć też okres finansowania i prognozy dotyczące rozwoju prowadzonej działalności. W wielu przypadkach okazuje się, że z czasem konieczna okazuje się zmiana formy opodatkowania albo przynajmniej zarejestrowanie się jako płatnik podatku VAT. W takich okolicznościach okazuje się, że leasing jest nie tylko przynajmniej równie korzystny, jak inne formy finansowania, ale daje dodatkowe korzyści.

Zobacz podobne artykuły
Używamy plików cookie
Możemy je zamieścić w celu analizy danych dotyczących odwiedzających, ulepszenia naszej strony internetowej, pokazania spersonalizowanych treści i zapewnienia Państwu wspaniałego doświadczenia na stronie internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy, otwórz ustawienia.
Ustawienia prywatności
Ustawienia
Ciasteczka
Polityka ciasteczek
Te pliki cookie są wymagane dla dobrej funkcjonalności naszej strony internetowej i nie mogą być wyłączone w naszym systemie.
Zazwyczaj te pliki cookie są ustawiane przez Państwa działania w zapytaniach o nasze usługi. Przykładem takich działań jest logowanie, wypełnianie formularzy lub ustawianie preferencji prywatności. Możliwe jest zablokowanie tych plików cookie przez przeglądarkę użytkownika, ale niektóre części naszej strony internetowej mogą nie działać prawidłowo, gdy są one zablokowane.

Współdzielone z:
Multisalon24