Dziękujemy
Zgłoszenie zostało dodane.
Przepraszamy
Zgłoszenie nie zostało dodane.
Dodano do porównania
BAZA WIEDZY

Na czym polega amortyzacja samochodu w leasingu?

29 wrzesień 2023
Na czym polega amortyzacja samochodu w leasingu?

Wielu przedsiębiorców decyduje się obecnie na leasing samochodu. Auto firmowe umożliwia bowiem szybsze i wygodniejsze wykonywanie codziennych obowiązków, a jego zakup nie zawsze jest najkorzystniejszym rozwiązaniem. Właśnie dlatego warto stawiać na leasing – jeśli rozważasz tę opcję, z pewnością przyda Ci się wiedza, co to jest amortyzacja samochodu i na czym polega.

Amortyzacja samochodu – co to znaczy?

Amortyzacja i leasing to dwa nierozerwalnie połączone pojęcia. Jeśli chcesz się zdecydować na leasing, a „amortyzacja” wciąż brzmi obco, nasz artykuł dostarczy Ci wszystkich niezbędnych informacji. Zatem czym właściwie jest amortyzacja? To koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych i utratą ich wartości. Amortyzacja dotyczy zarówno środków trwałych (na przykład samochodów), jak i wartości niematerialnych, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Do środków trwałych zalicza się między innymi samochody osobowe (o wartości wynoszącej minimum 10 tys. zł), komputery czy nieruchomości. Muszą być używane nie krócej niż 12 miesięcy i być własnością bądź współwłasnością przedsiębiorcy. Środki trwałe mogą być również dzierżawione, wynajmowane lub leasingowane.

Pojazdy wprowadza się do rejestru środków trwałych firmy, a następnie dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Pierwszy odpis można wykonać nie wcześniej niż w kolejnym miesiącu następującym po umieszczeniu danego obiektu na liście środków trwałych. Do kiedy powinno się dokonywać odpisów? Za zakończenie amortyzacji uznaje się moment, w którym suma odpisów amortyzacyjnych będzie równa początkowej wartości środka trwałego.

Amortyzacja samochodu w leasingu finansowym

Na początku warto sobie zadać podstawowe pytanie: czy samochód w leasingu jest środkiem trwałym? Jak się okazuje – i tak, i nie. W przypadku leasingu finansowego, leasingobiorca może dokonywać amortyzacji. Choć nie jest formalnym właścicielem środka trwałego, może go wpisać do swojego rejestru środków trwałych i przeprowadzać odpisy: miesięczne, kwartalne lub wykonać odpis jednorazowy. Sposób i czas odpisu zależy od wartości początkowej leasingowanego pojazdu. Według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) istnieją cztery metody amortyzacji: liniowa, liniowa przyspieszona, degresywna i jednorazowa.

Amortyzacja liniowa

Najpopularniejszym rodzajem jest amortyzacja liniowa. W jej przypadku środek trwały zużywa się równomiernie przez cały okres użytkowania. Dla samochodów podstawowa roczna stawka amortyzacyjna wynosi 20%, co oznacza, że całkowita amortyzacja auta potrwa 5 lat. Przy amortyzacji liniowej powinno się uwzględniać odpisy w kosztach podatkowych od pierwszego miesiąca następującego po zakupie pojazdu.

Jak obliczyć amortyzację samochodu w przypadku amortyzacji liniowej? Wystarczy podzielić wartość środka trwałego przez szacowany okres jego użytkowania. Jeśli na przykład planujesz używać samochodu wartego 100 000 zł przez 5 lat, stawka amortyzacyjna wyniesie 20%.

Amortyzacja liniowa przyspieszona

Ten rodzaj amortyzacji dotyczy środków transportu, nieruchomości oraz maszyn i urządzeń, które są narażone na intensywną eksploatację czy działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. W tym przypadku współczynnik amortyzacji dla aut wynosi 1,4. Na podstawie wcześniejszego przykładu przełożyłoby się to na podwyższenie stawki amortyzacyjnej do 28% i skrócenie czasu amortyzacji z 5 do około 4 lat.

Amortyzacja metodą indywidualną

Amortyzacja indywidualna to podkategoria metody liniowej przyspieszonej. Dotyczy używanych środków trwałych (użytkowanych przed nabyciem przez co najmniej 6 miesięcy) oraz ulepszonych (modernizacja obiektu zwiększyła jego wartość o przynajmniej 20% wartości początkowej). W przypadku samochodów stawka amortyzacyjna wzrasta, dzięki metodzie indywidualnej, do 40%, skracając czas amortyzacji o 2,5 roku.

Amortyzacja degresywna

Amortyzacja degresywna jest przeciwieństwem amortyzacji liniowej. Zakłada, że stawka amortyzacji maleje w czasie: początkowo wartość pojazdu szybko maleje, ale później ten spadek zwalnia. Z tego powodu podatnik płaci w pierwszym roku podwyższony współczynnik amortyzacji, a w kolejnych latach – pomniejszony. Ta metoda nie dotyczy jednak samochodów osobowych, lecz ciężarowych, a także różnych specjalistycznych urządzeń i maszyn.

Amortyzacja jednorazowa

Jeśli początkowa wartość środka trwałego jest mniejsza niż 10 tys. zł, można wykonać jednorazową amortyzację, czyli zaliczenie do kosztów całej kwoty zakupu.

Amortyzacja samochodu w leasingu operacyjnym

Leasing operacyjny a amortyzacja – jak to wygląda? Czy w przypadku tego rozwiązania również można zastosować cztery różne metody odpisywania amortyzacji? Otóż nie. Jeśli przedsiębiorca zdecydował się na leasing operacyjny, nie staje się właścicielem pojazdu ani nie ma możliwości wykonywania odpisów amortyzacyjnych, jak ma to miejsce w przypadku leasingu finansowego. Wyłącznie firma leasingowa może wykonywać odpisy, ponieważ to ona prawnie posiada pojazd. W zamian za to leasingobiorca może zaliczyć do uzyskania przychodów takie koszty jak:

  • raty kapitałowe,
  • raty odsetkowe,
  • wpłatę wstępną,
  • opłaty dodatkowe,
  • prowizje.

Wykup samochodu z leasingu a amortyzacja

Samochód wykupiony z leasingu a amortyzacja – jak wygląda kwestia amortyzacji po zakończeniu umowy leasingu i wykupieniu pojazdu? Warto zaznaczyć, że przedsiębiorcy korzystający z finansowania operacyjnego, mogą wykupić auto po niższej cenie niż obowiązująca stawka rynkowa. Co więcej, w momencie zakończenia umowy leasingowej samochód przechodzi na własność leasingobiorcy. W efekcie zyskuje on również prawo do jego amortyzowania za pomocą wyżej wymienionych metod (oprócz indywidualnej). Od 2021 r. nie ma już możliwości amortyzowania środków trwałych stawką 40-procentową z racji zmiany ustawowej definicji samochodu używanego.

Limity dotyczące amortyzacji samochodów osobowych w leasingu

Jeśli chodzi o amortyzację samochodów w leasingu, warto wiedzieć, że od 2019 roku obowiązują nowe limity. W przypadku samochodów osobowych (pojazdów z jednostkami napędowymi spalinowymi i hybrydowymi) jest to 150 tys. zł. Natomiast dla samochodów elektrycznych limit podwyższono do kwoty 225 tys. zł.

Multisalon24.pl oferuje możliwość wzięcia samochodu w leasing (oferta przeznaczona dla firm) lub skorzystania z pożyczki dla konsumenta. Wśród wielu pojazdów dostępnych na naszej stronie można znaleźć takie modele jak Dacia Duster, Kia Sportage, BMW 118i czy Lexus UX.

Zobacz podobne artykuły