Dziękujemy
Zgłoszenie zostało dodane.
Przepraszamy
Zgłoszenie nie zostało dodane.
Dodano do porównania
BAZA WIEDZY

Na kogo zarejestrowane jest auto w leasingu?

12 czerwiec 2023
Na kogo zarejestrowane jest auto w leasingu?
Samochody w leasingu są zarejestrowane na firmę leasingową. To spore ułatwienie zarówno w kwestii dopełniania formalności, jak i wyboru ubezpieczenia. Wszystkie koszty związane z rejestracją, wydaniem tablic i dokumentów oraz ubezpieczeniem pojazdu są rozliczane w ratach leasingowych, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. To duże uproszczenie dla osób, którym brakuje czasu na formalności oraz dla księgowych zajmujących się obsługą przedsiębiorców. Sprawdzamy, jak wygląda procedura rejestracji nowego samochodu w leasingu.

Kto rejestruje auto w leasingu?

Samochód nabywany na podstawie umowy leasingu jest rejestrowany przez firmę leasingową, która nabywa do realizacji zawartej umowy. Formalności w urzędach załatwia zespół leasingodawcy. Ewentualna opłata za rejestrację i jej wysokość jest przedmiotem oferty leasingu.

Gdzie rejestruje się auto w leasingu?

Samochód jest rejestrowany w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca siedziby leasingodawcy. Jeżeli firma ma kilka oddziałów w różnych lokalizacjach, może umożliwić wybór miejsca rejestracji. Leasingobiorca załatwia wszystkie formalności w salonie lub z przedstawicielem towarzystwa leasingowego.

Ile trwa rejestracja auta w leasingu?

Rejestracja pojazdu w leasingu trwa tak samo długo, jak w przypadku rejestracji samochodu przez osobę fizyczną. Różnica polega na tym, że czas na załatwienie sprawy musi uwzględniać czas trwania procedury nabycia pojazdu przez leasingodawcę oraz złożenia wniosku wraz z załącznikami i dostarczenia do salonu pozwolenia czasowego, znaków legalizacyjnych oraz tablic rejestracyjnych rejestrowanego samochodu.

Sama procedura rejestracji jest złożona:

 • na podstawie umowy leasingu finansujący nabywa wybrany przez leasingobiorcę samochód – dowód nabycia jest załącznikiem do wniosku o rejestrację,
 • leasingodawca (właściciel pojazdu) ubezpiecza pojazd,
 • po nabyciu i ubezpieczeniu pojazdu leasingodawca składa wniosek o jego rejestrację i wnosi stosowne opłaty w wydziale komunikacji właściwym ze względu na adres siedziby jednostki organizacyjnej, która rejestruje pojazd,
 • uzyskuje pozwolenie czasowe na okres do 30 dni,
 • przed zakończeniem okresu, na który wydane jest pozwolenie czasowe, uzyskuje właściwą rejestrację i dowód rejestracyjny.

Całe postępowanie jest realizowane przez leasingodawcę, co stanowi duże ułatwienie dla przedsiębiorców. Złożoną procedurę rejestracji pojazdu dokładniej opisujemy niżej, by wyjaśnić, jak zarejestrować samochód po leasingu.

Użytkownik (leasingobiorca) może użytkować pojazd już po wydaniu pozwolenia czasowego. W rzeczywistości postępowanie może zająć kilka dni roboczych. Wiele zależy od ustaleń między stronami na temat ubezpieczenia pojazdu. Czas rejestracji wydłuża się dodatkowo o czas realizacji procedury nabycia pojazdu.

Jaka opłata za rejestrację auta w leasingu?

Rejestracja pojazdu to obowiązek firmy leasingowej. Koszt rejestracji jest elementem umowy. Leasingobiorca płaci za rejestrację, wnosząc tzw. opłatę wstępną lub opłatę dodatkową, jeżeli taka jest przewidziana i uzgodniona w umowie. Koszt rejestracji może więc stanowić koszt uzyskania przychodu, a jego rozliczenie sprowadza się do zaksięgowania FV (faktury VAT za opłatę wstępną lub dodatkową. Leasingobiorca nie musi wnosić żadnych dodatkowych opłat na konto urzędu, w którym jest zarejestrowany pojazd. Koszt opłaty za rejestrację jest elementem umowy leasingu, niektórzy leasingodawcy nie pobierają dodatkowych opłat za rejestrację pojazdu.

Jak sprawdzić, czy auto jest w leasingu?

Najprostszym sposobem na sprawdzenie, czy auto jest w leasingu, jest sprawdzenie danych pojazdu w dowodzie rejestracyjnym. Jeżeli tak, towarzystwo leasingowe będzie widnieć jako właściciel pojazdu. Jest też możliwość złożenia wniosku o udostępnienie danych z bazy CEPiK. Wniosek wymaga podania informacji o celu, w którym zamierzamy wykorzystać dane, uzasadnienia go w odpowiedni sposób i podania danych pojazdu lub właściciela albo posiadacza. Zakres danych, o które można wnioskować, przewiduje m.in. udostępnienie danych właściciela, posiadacza oraz korzystającego z pojazdu użytkowanego na podstawie umowy leasingu. W ten sposób odpowiednie organy i instytucje prowadzące postępowania np. w sprawie zdarzeń drogowych pozyskują informacje na temat właścicieli i posiadaczy pojazdów.

Rejestracja auta po leasingu. Co warto wiedzieć?

Koniec umowy leasingowej to czas podjęcia decyzji o tym, czy wykupić użytkowany samochód, czy lepiej wziąć inne nowe auto w kolejny leasing. Z chwilą opłacenia faktury za wykup, czyli ostatniej raty przedmiot leasingu staje się własnością leasingobiorcy. Wywołuje to obowiązek zarejestrowania samochodu i zgłoszenia faktu jego nabycia w odpowiednim urzędzie.

Jak wygląda procedura rejestracji samochodu po leasingu?

Rejestracja samochodu po wykupieniu go z leasingu wygląda dokładnie tak samo, jak w przypadku nabycia samochodu używanego zarejestrowanego w kraju. Aby zarejestrować samochód, trzeba zadbać o wszystkie niezbędne dokumenty. Auto musi mieć ważne badanie techniczne i polisę OC. Po wniesieniu stosownych opłat można złożyć dokumenty w wydziale komunikacji starostwa powiatowego właściwego pod względem miejsca zamieszkania lub siedziby nowego właściciela pojazdu.

Ile czasu na rejestrację samochodu po leasingu?

Na rejestrację samochodu przewidziany jest 30 dni od dnia zakupu. W przypadku aut wykupowanych z leasingu termin ten biegnie od daty opłacenia ostatniej raty wykupu, która przenosi własność pojazdu na leasingobiorcę. Po złożeniu kompletu dokumentów urzędnik rejestruje samochód na okres 30 dni i wydaje tzw. pozwolenia czasowe. W tym czasie zostanie wydany dowód rejestracyjny, który potwierdzi właściwą rejestrację pojazdu.

Kto rejestruje samochód po leasingu?

Samochód wykupiony z leasingu rejestruje jego nowy właściciel. W przypadku firm samochód może zarejestrować właściciel firmy lub inna osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy. Można też ustanowić do tej czynności pełnomocnika, który w imieniu rejestrującego złoży odpowiednie dokumenty. W przypadku rejestracji auta przez pełnomocnika do dokumentów trzeba dołączyć pełnomocnictwo i potwierdzenie wniesienia opłaty za pełnomocnictwo.

Opłaty za rejestrację pojazdu, dowód, znaki legalizacyjne i tablice

Dowód wniesienia wymaganych przy rejestracji opłat jest wymogiem formalnym. Bez tych załączników urzędnik może nie wydać pozwolenia czasowego, czyli nie zarejestrować pojazdu na okres 30 dni, po którym wydaje się dowód rejestracji właściwej (na stałe). Jakie opłaty są wymagane do wniosku o rejestrację pojazdu?

 • opłata za dowód rejestracyjny i komplet znaków legalizacyjnych – 66,50 zł,
 • opłata za pozwolenie czasowe – 13,50 zł,
 • opłata za tablice rejestracyjne – samochodowe 80 zł (tablice motocyklowe kosztują 40 zł, motorowerowe 30 zł, a indywidualne 1000 zł),
 • opłata ewidencyjna – w wysokości 0,50 zł za każdą z następujących czynności: wydanie pozwolenia czasowego, dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych.

Opłaty można wnieść w kasie urzędu lub przelewem na wskazany przez urząd rachunek bankowy. Dowód wniesienia opłat musi zostać załączony do wniosku o rejestrację.

Warto wiedzieć, że rejestrujący ma prawo do zachowania dotychczasowych numerów rejestracyjnych, niezależnie od miejsca rejestracji pojazdu. Wymogiem zachowania tablic jest:

 • dotychczasowa rejestracja samochodu na terenie Polski,
 • zgodność tablic z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi wydawania tablic rejestracyjnych,
 • dobry stan techniczny tablic.

Jakie dokumenty potrzebne są do rejestracji auta po leasingu?

Do zarejestrowania samochodu wykupionego z leasingu potrzebny jest prawidłowo wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu wraz z załącznikami. Wzór wniosku można znaleźć na stronie urzędu, w którym będziemy rejestrować pojazd. Jakie dokumenty trzeba przygotować, aby spełnić wszystkie wymagania formalne?

Do zarejestrowania samochodu poleasingowego potrzebne są:

 • wniosek o rejestrację pojazdu – wypełniony i podpisany przez rejestrującego lub jego pełnomocnika,
 • pełnomocnictwo i opłata za pełnomocnictwo – jeżeli samochód jest rejestrowany przez pełnomocnika,
 • potwierdzenie wniesienia opłat,
 • dowód rejestracyjny i karta pojazdu, jeżeli została wydana – ważne, aby w dowodzie rejestracyjnym był wpis o ważnym badaniu technicznym, można też załączyć zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli nie ma możliwości wpisania takiej informacji do dowodu rejestracyjnego.

Jak i gdzie złożyć wniosek w urzędzie?

Wniosek o rejestrację pojazdu składa się w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby firmy. Wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu wraz z załącznikami można:

 • złożyć w urzędzie,
 • wysłać go do urzędu pocztą,
 • złożyć w formie elektronicznej przez skrzynkę podawczą urzędu.

Planując wysłanie wniosku pocztą lub w formie elektronicznej, warto sprawdzić adres do wysyłki i ewentualne dodatkowe wymagania, o których na swojej stronie poinformuje właściwy urząd.

Zobacz podobne artykuły
Cookies
Pliki cookies przetwarzamy w celu rozpoznania Twoich preferencji i sposobu korzystania z naszych serwisów, by oferować produkty i usługi dopasowane do Twoich potrzeb.

Twoja zgoda na korzystanie z plików cookies jest dobrowolna i w każdej chwili możesz ją wycofać. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.
Cookies
Wymagane pliki cookie (zawsze aktywne)
Niezbędne pliki cookie zapewniają prawidłowe funkcjonowanie naszej witryny oraz korzystanie z dostępnych usług i funkcjonalności. Dotyczy to m.in. zapamiętania wybranych przez użytkownika ustawień użytkownika, np. w zakresie wyglądu strony internetowej. Bez tych plików witryna nie może działać prawidłowo.
Właściciel: Multisalon24
Funkcjonalne pliki cookie
Pliki cookies służące do rejestrowania zachowań użytkowników na stronie w celu poprawy jakości funkcjonowania witryny i usług, przy zachowaniu polityki prywatności i protokołów CSP - anonimizacja IP.
Właściciel: Santander Leasing, CUX
Analityczne pliki cookie
Pliki cookies służące do zbierania danych statystycznych na temat zachowań i cech anonimowych użytkowników witryny.
Właściciel: Santander Leasing, Google Analytics, Microsoft Clarity