Dziękujemy
Zgłoszenie zostało dodane.
Przepraszamy
Zgłoszenie nie zostało dodane.
Dodano do porównania
BAZA WIEDZY

Przerejestrowanie samochodu po leasingu

24 wrzesień 2023
Przerejestrowanie samochodu po leasingu

Kiedy tylko umowa leasingowa dobiegnie końca i opłacisz wykup, będziesz mógł stać się prawowitym właścicielem wymarzonego pojazdu. Zanim jednak się to stanie, musisz przerejestrować auto. Dowiedz się, ile masz czasu na załatwienie niezbędnych formalności oraz jakich dokumentów potrzebujesz.

Czy po wykupie auta z leasingu trzeba je przerejestrować?

Leasing to umowa zawierana pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą. Przez cały okres jej trwania to firma leasingująca jest właścicielem pojazdu. Właśnie dlatego w momencie zakończenia kontraktu konieczne jest przerejestrowanie auta. W ten sposób Twoje przedsiębiorstwo stanie się jedynym posiadaczem samochodu.

Po uiszczeniu wykupu firma leasingowa na podstawie wystawionej przez siebie faktury przenosi własność pojazdu na korzystającego i przesyła niezbędne dokumenty, które będą potrzebne do załatwienia wszystkich pozostałych formalności. Kwota, za jaką firma leasingowa sprzeda pojazd, jest z góry ustalona przy podpisywaniu umowy.

Rejestracja auta po leasingu – do kiedy można to zrobić?

Wedle panujących przepisów osoba, która wejdzie w posiadanie pojazdu, ma 30 dni na jego zarejestrowanie. Warto mieć na uwadze fakt, że późniejsze dopełnienie formalności będzie wiązało się z wysokimi karami finansowymi. Wizytę w wydziale komunikacji najlepiej zarezerwować od razu. Szczególnie w większych miastach kolejki bywają naprawdę długie.

Sprzedaż auta po leasingu bez rejestracji? To możliwe!

Czy sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu bez rejestracji jest możliwa? Nie zawsze rejestrowanie auta po zakończeniu leasingu jest konieczne. Mowa tutaj o sytuacji, w której zaraz po wykupie pojazdu postanowisz, że chcesz go sprzedać. Wówczas rejestrowanie auta na siebie nie miałoby sensu. Samo oczekiwanie na stały dowód rejestracyjny trwa do 3 tygodni, co wydłuża czas transakcji. W takim przypadku wystawia się fakturę na kolejnego właściciela auta i dodatkowo przekazuje mu oryginalną fakturę wraz z kompletem dokumentów od leasingodawcy.

Jeśli natomiast to Ty będziesz chciał zakupić samochód od firmy, która wcześniej wykupiła pojazd od leasingodawcy, również musisz pamiętać o tym, by w przekazanych dokumentach znalazła się faktura pośrednia. W innym wypadku zarejestrowanie pojazdu może być niemożliwe. Wydziały komunikacji chcą dokładnie dowiedzieć się, jaką drogę przeszedł pojazd od ostatniego do obecnego właściciela. Właśnie z tego powodu urzędy chcą zobaczyć faktury pośrednie w oryginale. Niektóre z nich dopuszczają okazanie faktur, których zgodność z oryginałem została poświadczona notarialnie.

Przerejestrowanie samochodu po leasingu – jakie dokumenty są potrzebne?

Rejestracja samochodu po leasingu wymaga kilku dokumentów. Jak zostało wcześniej wspomniane, część z nich musi dosłać leasingodawca. Wśród nich znajduje się:

 • wykupowa faktura VAT,
 • aktualny wyciąg z rejestru KRS leasingodawcy (jest ważny szczególnie w przypadku zmiany adresu siedziby firmy leasingowej w czasie trwania umowy),
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • karta pojazdu (o ile taką posiadamy, od września 2022 roku zaprzestano wydawania tego dokumentu).

Pozostałe dokumenty, jakie należy złożyć w urzędzie, to:

 • wniosek o rejestrację samochodu,
 • wypis z rejestru REGON reprezentowanej przez Ciebie firmy,
 • zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG lub KRS,
 • dowód ubezpieczenia,
 • zaświadczenie o aktualności przeglądu technicznego (jeżeli nie jest wpisany w dowód rejestracyjny),
 • potwierdzenie opłat – za rejestrację należy zapłacić. Możesz to zrobić w kasie urzędowej albo przez internet. W drugim przypadku musisz wydrukować potwierdzenie przelewu.

Przerejestrowanie samochodu z leasingu na firmę wymaga również zabrania ze sobą do wydziału komunikacji dotychczas używanych tablic rejestracyjnych. Taka konieczność spoczywa na osobach, które chcą je wymienić na zgodne ze swoim miejscem zamieszkania (lub adresem siedziby w przypadku spółek prawa handlowego). Warto jednak wiedzieć, że obecnie nie ma obowiązku zmiany tablic rejestracyjnych. Można je pozostawić, o ile nie są uszkodzone, a zapisane na nich cyfry i litery są w pełni czytelne. Dzięki temu można zaoszczędzić pieniądze przy procesie rejestracji. Warto jednak pamiętać, że w przypadku chęci pozostawienia tablic rejestracyjnych w urzędzie wydadzą nowe naklejki homologacyjne, które należy umieścić na tablicach. Mają one numery zgodne z tymi znajdującymi się w dowodzie rejestracyjnym.

Gdzie zarejestrować samochód?

Komplet dokumentów wraz z wypełnionym wnioskiem należy złożyć we właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania (lub siedziby Twojej firmy) wydziale komunikacji. Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub Twoja firma ma status spółki cywilnej, wówczas powinieneś zarejestrować pojazd na siebie. W przypadku reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością właścicielem samochodu będzie firma. Wtedy do rejestracji może być konieczne upoważnienie, jeżeli w umowie spółki nie jest podane, że każdy z członków zarządu może ją reprezentować.

Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu z leasingu?

Niezależnie od tego, czy czeka Cię rejestracja samochodu po leasingu na osobę fizyczną, czy na firmę, w każdym z tych przypadków musisz liczyć się z opłatami. Dowiedz się, ile kosztuje rejestracja samochodu.

Na koszt rejestracji pojazdu składa się:

 • opłata za dowód rejestracyjny – 54 zł,
 • opłata za pozwolenie czasowe – 26 zł,
 • opłata ewidencyjna – 1,50 zł,
 • opłata za tablice rejestracyjne – 80 zł.

Łączny koszt rejestracji pojazdu wynosi więc 161,50 zł. Jeśli natomiast zdecydujesz się na pozostawienie dotychczas używanych tablic, wysokość opłat zmniejszy się do 81,50 zł (bez pozwolenia czasowego – 67,50 zł). Jeśli natomiast zależy Ci na indywidualnych tablicach rejestracyjnych (z konkretnym układem znaków, np. z nazwą Twojej firmy), wówczas, zamiast 80 zł będziesz musiał zapłacić około 1000 zł.

Tablice indywidualne – co warto wiedzieć?

Warto zwrócić uwagę na to, że nie mamy pełnej dowolności co do wyboru naszej tablicy indywidualnej. Po pierwsze, układ znaków nie może powielać się z innym zarejestrowanym pojazdem, po drugie początek naszego numeru musi mieć wyróżnik związany z województwem, w którym będzie zarejestrowane auto (np. K dla Małopolski, R dla Podkarpacia), po trzecie na naszych tablicach musi znaleźć się cyfra (co najmniej dwa znaki na końcu numeru). Tablica indywidualna może mieć od 5 do 7 znaków.

Co nam grozi za nieprzerejestrowanie pojazdu?

Zgodnie z obowiązującym prawem nabywca pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do przerejestrowania go na swoje dane w ciągu miesiąca od zakupu. O ile jeszcze kilka lat temu przepis ten nie był do końca respektowany przez organy i wiele osób nie przerejestrowywało auta nawet przez kilka lat, o tyle od jakiegoś czasu musimy liczyć się z tym, że prędzej czy później zapłacimy mandat, i to niemały! Od początku 2022 roku osoba, która nie dopilnuje terminu rejestracji, będzie musiała zapłacić 200–1000 zł kary. Dotyczy to zarówno osób prywatnych czy osób fizycznych prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i reprezentantów różnego rodzaju spółek, w tym z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czy rejestracja samochodu po leasingu różni się od tej po standardowym zakupie?

Przepisy związane z przerejestrowywaniem pojazdów poleasingowych to te same normy prawne, które obejmują osoby prywatne kupujące samochód za gotówkę z salonu, komisu czy od innej osoby. Z punktu widzenia prawa firma leasingowa sprzedaje nam użytkowany pojazd – w czasie opłacania rat leasingowych byliśmy jedynie jego użytkownikami. Właścicielami stajemy się dopiero w momencie opłacenia faktury końcowej.

Przerejestrowanie to nie wszystko! Pamiętaj o przepisaniu ubezpieczenia

Przerejestrowanie samochodu wykupionego z leasingu nie jest jedyną czynnością, o której wykonaniu musimy pamiętać. Chociaż przez cały okres leasingowania prawdopodobnie to naszym zadaniem było wyszukiwanie ofert ubezpieczenia OC/AC, to formalnie robiliśmy to w imieniu banku. Oznacza to, że po wykupie musimy przypilnować przepisania polisy na nasze dane.

Prędzej czy później firma finansująca nasz pojazd wymówi ubezpieczenie (bez względu na to, czy jego okres zbliża się ku końcowi, czy jest jeszcze długi), a my jeżdżąc bez aktualnego OC, narazimy się na kary finansowe nadawane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Od lipca 2023 roku za brak ubezpieczenia powyżej 14 dni zostanie na nas nałożony mandat w wysokości aż 7200 zł! Kwota ta dotyczy pojazdów osobowych. Najwięcej mogą zapłacić właściciele aut ciężarowych, bo aż 10 800 zł!

Czy trzeba przepisywać AC?

Chociaż banki wymagają od nas zakupu autocasco przez okres finansowania, ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe. Oznacza to, że po przerejestrowaniu auta wykupionego z leasingu mamy pełną dowolność co do przepisania na siebie polisy. Jeśli jednak wartość samochodu jest duża, poleca się to zrobić – AC chroni m.in. w przypadku kradzieży, dewastacji, przebicia opony czy uszkodzenia z naszej winy. Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC nie obejmuje takich przypadków.

Zobacz podobne artykuły