Dziękujemy
Zgłoszenie zostało dodane.
Przepraszamy
Zgłoszenie nie zostało dodane.
Dodano do porównania
BAZA WIEDZY

Sprzedaż samochodu w leasingu

14 kwiecień 2023
Sprzedaż samochodu w leasingu

Leasing samochodu jest formą finansowania, z której korzystają głównie przedsiębiorcy. Jest alternatywą dla kredytu, a także wynajmu pojazdu. To często wybierane rozwiązanie przede wszystkim ze względu na wygodę, jaką gwarantuje oraz korzyści podatkowe, na które mogą liczyć leasingobiorcy. Dowiedz się więcej na temat tej formy finansowania i poznaj jej najważniejsze zalety.

Na czym polega wzięcie samochodu w leasing?

Leasing samochodu łączy w sobie cechy kredytu oraz dzierżawy. Leasingobiorca podpisuje umowę z firmą, która udostępnia mu wybrany pojazd. Może z niego korzystać przez określony czas na ustalonych zasadach. Formalnym właścicielem przez czas obowiązywania umowy pozostaje finansujący, czyli firma leasingowa. Niektóre z nich umożliwiają skorzystanie z takiej formy finansowania także osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Na leasing najczęściej jednak decydują się przedsiębiorcy, głównie ze względu na korzyści podatkowe, na które mogą wtedy liczyć.

Po zakończeniu umowy możliwe jest odkupienie samochodu od firmy leasingowej po wpłaceniu określonej kwoty lub jego zwrot. Zazwyczaj koszty wykupu są niewielkie, dlatego wiele osób decyduje się na takie rozwiązanie.

Jakie są rodzaje leasingu?

Wyróżnia się dwa rodzaje tej formy finansowania.

  • Leasing operacyjny – polega on na przekazaniu w użytkowanie środka trwałego, czyli w tym przypadku samochodu, w zamian za regularne opłacanie rat o określonej wysokości. Auto przez cały okres trwania umowy pozostaje własnością firmy, która może dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Przedsiębiorca może natomiast zaliczyć całą ratę, opłatę wstępną oraz inne wydatki na auto do kosztów uzyskania przychodów. Ten rodzaj finansowania przewiduje możliwość wykupienia samochodu lub jego zwrotu, a także zawarcia nowej umowy. Podatek VAT doliczany jest regularnie do każdej opłacanej raty leasingu.
  • Leasing finansowy – nazywany również kapitałowym, także polega na przekazaniu pojazdu w użytkowanie leasingobiorcy, który musi opłacać raty. Różnica polega na tym, że samochód jest przypisany jako środek trwały do niego, a nie do firmy, z którą podpisał umowę. Przedsiębiorca ma prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Rata podzielona jest na część kapitałową i odsetkową. Do kosztów uzyskania przychodu może włączyć jedynie część odsetkową oraz amortyzację. Podatek VAT leasingobiorca musi opłacić z góry. Samochód staje się własnością leasingobiorcy po opłaceniu ostatniej raty.

Czy możliwa jest sprzedaż auta w leasingu?

Sprzedaż samochodu w leasingu w trakcie trwania umowy nie jest możliwa, ale leasingobiorca może zdecydować się na cesję. Jest to rozwiązanie, które sprawdza się w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej firmy, a także chęci wymiany pojazdu na inny. Cesja leasingu to rozwiązanie także dla osób, które chcą podpisać nową umowę i wybrać inny samochód.

Na czym polega cesja leasingu?

Cesja umowy wymaga uzyskania zgody leasingodawcy. Musi on przeprowadzić także weryfikację zdolności kredytowej podmiotu, który ma ją przejąć. Teoretycznie możliwa jest cesja leasingu na osobę fizyczną, jeśli nie zabrania tego umowa. Zmiana leasingu firmowego na konsumencki może wiązać się z różnymi opłatami.

Przeniesienie leasingu to rozwiązanie korzystne dla obu stron. Dotychczasowy leasingobiorca nie musi opłacać comiesięcznych rat oraz ponosić kosztów związanych z koniecznością uregulowania pozostałego do spłaty zobowiązania. Nowy leasingobiorca natomiast korzysta z auta z najczęściej dobrą historią serwisową, a następnie może go wykupić na własność w atrakcyjnej cenie.

Jak już wiesz, możliwe jest przejęcie leasingu przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Po podpisaniu umowy cesjonariusz przejmuje na siebie obowiązek spłaty wierzytelności. Musi więc liczyć się ze wszystkimi konsekwencjami swojej decyzji. Najczęściej jest on zobowiązany także do zapłaty określonej kwoty na rzecz cedenta, czyli dotychczasowego leasingobiorcy. Ma ona zrekompensować straty związane z przeniesieniem umowy leasingu na inną osobę oraz opłaconymi do tej pory ratami.

Odkupienie leasingu przez osobę prywatną powinno rozpocząć się od ustalenia wspomnianej opłaty manipulacyjnej, a także poinformowania firmy leasingowej o zamiarze przeniesienia umowy. Warto wcześniej sprawdzić, czy cesjonariusz, czyli nabywca, spełnia wszelkie wymagania.

Jak znaleźć cesjonariusza?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz odsprzedać swoją umowę leasingu, a nie znalazłeś jeszcze potencjalnego zainteresowanego, to możesz przygotować ogłoszenie. Powinno ono zawierać szczegóły dotyczące samochodu oraz zobowiązania, a także schemat spłaty rat. Możesz umieścić je w internecie, na portalach, które się w tym specjalizują.

Po znalezieniu osoby zainteresowanej przejęciem umowy leasingu musisz omówić z nią wszelkie szczegóły. Gdy uda się osiągnąć kompromis, powinieneś przekazać firmie leasingowej pisemny wniosek dotyczący cesji. Jeśli zostanie on zaakceptowany, niezbędne jest dopełnienie wszelkich formalności oraz zobowiązań pieniężnych. Ostatnim etapem cesji jest przekazanie auta.

Sprzedaż samochodu z leasingu – o czym trzeba pamiętać?

Wiele osób zastanawia się, po jakim czasie można sprzedać auto, które zostało wykupione po zakończonej umowie leasingu. Aktualnie obowiązujące przepisy regulujące te kwestie weszły w życie na początku stycznia 2022 roku. Przed ich wprowadzeniem przedsiębiorca mógł wykupić pojazd po zakończeniu umowy jako osoba prywatna, a następnie sprzedać go już po pół roku użytkowania bez konieczności płacenia podatku dochodowego. Po nowelizacji przepisów okres ten został wydłużony aż do 6 lat. W praktyce oznacza to, że wykup samochodu z leasingu i sprzedaż w tym samym miesiącu bez ponoszenia kosztów związanych z podatkiem dochodowym jest niemożliwa. Przedsiębiorca oczywiście może to zrobić. Musi jednak liczyć się z koniecznością zapłacenia wspomnianego podatku dochodowego.

Leasing a inne formy finansowania samochodu

Oprócz leasingu możesz skorzystać także z kredytu samochodowego lub wynajmu długoterminowego. W przypadku tej drugiej opcji możesz użytkować pojazd przez określony czas, a po zakończeniu umowy musisz go zwrócić. Jest to więc rozwiązanie doraźne, które świetnie sprawdzi się w przypadku przedsiębiorców, którzy lubią często zmieniać samochody i nie zależy im na tym, aby były własnością firmy.

Kredyt samochodowy to opcja, z której mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy. Jego przyznanie związane jest jednak najczęściej z koniecznością zgromadzenia i przedstawienia wielu dokumentów. Firmy leasingowe ograniczają natomiast formalności do minimum, co zdecydowanie ułatwia cały proces ubiegania się o tę formę finansowania samochodu.

Leasing samochodowy to wygodny i opłacalny sposób użytkowania pojazdu. Większość firm oferuje możliwość wyboru nowych, a także używanych aut w świetnym stanie technicznym. Sprawdź, jakie modele znajdziesz w naszej ofercie i wybierz swój wymarzony samochód.

Zobacz podobne artykuły